Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand

Torben Karlsson

Reersnæs Kirkevej 316

29 26 66 36 

Næstformand

Ib Rasmussen

Havnegade 13

30 54 55 05

Kasserer

Ulla Thuesen

Skipperstræde 9

54 78 84 66 

Sekretær

Lykke Jørgensen

Blansvej 16

20 36 01 92

Bestyrelsesmedlem

Egon Jørgensen

Blansvej 16

51 27 69 96

Bestyrelsesmedlem

Egil Vestergaard

Stationsvej 7

53 28 26 06

Bestyrelsesmedlem

Flemming Møller Nielsen

Koholtvej 69

  93 98 87 95

Suppleant

Ivan Eli Gulmark

Panumsgade 16

24 79 24 14

Suppleant

Allan Braum

Stationsvej

40 95 24 94 

Medlemskontingent for  2021:     Familie 130 kr.  Enlige 65 kr. Du kan betale dit kontigent til

     bestyrelsen  eller til konto i Jyske Bank reg. nr. 0682   2912110126 du kan også betale på

     Mobile pay 74068 husk at skrive vej navn og nr.